Znaki bezpieczeństwa umieszczane na budowach

Istotnym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej firmie są znaki BHP. Miejscem, z którym wiąże się szereg bardzo różnych zagrożeń jest plac budowy. Bezpieczeństwu służą między innymi specjalne oznakowania budowlane.

Oznakowania budowlane: jakie należy stosować?

Na budowach mogą być stosowane bardzo różne oznakowania budowlane. Wyróżnia się wśród nich między innymi tablice informacyjne, na których umieszczone są ważne informacje dotyczące danej inwestycji. Charakterystyczne żółte oznakowania budowlane o charakterze informacyjnym muszą znaleźć się na każdym placu budowy. Tablice budowlane to bardzo szeroka kategoria produktów. Do tych bardzo istotnych zalicza się ostrzegawcze tablice budowlane.

Ostrzegawcze tablice budowlane ostrzegają zarówno pracowników, jak i osoby postronne przed różnymi zagrożeniami. Mogą informować na przykład o głębokich wykopach.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa na budowie

Znaki bezpieczeństwa na budowie dzielą się na:

  • informacyjne;
  • ostrzegawcze;
  • zakazu.

Tablica informacyjna powinna zawierać dane inwestora i wykonawcy oraz numery telefonów alarmowych. Znaki bezpieczeństwa na budowie ostrzegawcze mają kształt trójkąta i żółte tło. Powinno umieszczać się je w sąsiedztwie zarówno niebezpiecznych miejsc na budowie, jak i maszyn budowlanych. Znaki zakazu informują pracowników o czynnościach, których wykonywanie na placu budowy jest zabronione. Znaki bezpieczeństwa na budowie zmniejszają ryzyko wypadków. Jeśli interesują Cię oznakowania budowlane, sprawdź: https://pol-paw.pl/tablice-budowlane-c-130.html