Znaki budowlane niezbędne na każdym placu budowy

Przepisy BHP dbają o bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale także osób postronnych. Tablice budowlane muszą znaleźć się na każdym terenie budowy niezależnie od jej wielkości.

Tablice na budowie a przepisy prawa

Tablice budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wytyczne, które zostały przedstawione przez Ministra Infrastruktury w 2002 roku określają, jakiego kształtu i koloru powinny być tablice budowlane. Dostępne w ofercie dobrych sklepów z artykułami BHP oznakowania budowlane spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

Wszystkie oznakowania budowlane wykonywane są przy tym z wytrzymałych materiałów, takich jak PCV. Dzięki temu oznakowania budowlane są odporne na działanie promieni UV oraz zmienne warunki pogodowe. Znaki bezpieczeństwa na budowie mają na ogół kolor żółty. Z kolei napisy, które zawierają znaki bezpieczeństwa na budowie wykonywane są w kolorze czarny. To gwarancja, że znaki bezpieczeństwa na budowie będą widoczne już z daleka.

Jakie oznakowania budowlane są dostępne na rynku?

Na każdym placu budowy, na którym realizowane są prace budowlane koniecznie musi znaleźć się tablica informacyjna. Na tablicy tej powinny znaleźć się informacje dotyczące rodzaju prowadzonych robót, dane inwestora oaz wykonawcy, numery telefonów alarmowych, do inspektora pracy i nadzoru budowlanego. Zgodnie z przepisami na placu budowy powinny znaleźć się także tablice ostrzegawcze. Należy je umieścić w miejscach, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia pracowników i osób postronnych.